węzeł pępowiny

Jakie znaczenie ma uwidocznienie pętli pępowiny wokół szyi płodu w USG?

 
Raportujemy owinięcie pępowiny wokół szyi płodu jeżeli spełnione jest co najmniej jedno z poniższych kryteriów: owinięcie 3x lub więcej, wyraźny ucisk na tkankę podskórną, z jej ugięciem (ocena stopnia ucisku subiektywna), zaburzenia hemodynamiczne (co jest oczywiste i stanowi wskazanie samo w sobie niezależnie od pętli), zwracam też uwagę na wypełnienie żołądka, bo przy większym ucisku pępowina utrudniać może połykanie i żołądek opróżni się w ciągu najdalej kilkudziesięciu minut). Jeżeli nie ma bezpośrednich cech zagrożenia płodu, proponuję kontrolę po 2-3 dniach i w około 50% przypadków około 30 tygodnia ciąży płód się odwija. Zalecam też lepsze nawadnianie, kontrolę ruchów przez ciężarną i w razie wrażenia rzadszych ruchów i braku reakcji płodu w krótkim czasie na nawodnienie słodkim napojem (wykluczyć cukrzycę) – hospitalizację.
 

Jakie znaczenie ma uwidocznienie węzła prawdziwego pępowiny podczas badania USG?


Węzeł prawdziwy pępowiny wiąże się z 2-3 krotnym wzrostem ryzyka poważnych powikłań u płodu, czyli nie jest to na szczęście ryzyko wysokie, ale nie jest to jednak znalezisko bez znaczenia klinicznego. Zmiana postępowania wydaje się moim zdaniem wskazana. Piszę moim zdaniem, bo brak i nie doczekamy się zapewne dowodów naukowych, ze względu na rzadkość wykrycia oraz silny ładunek emocjonalny ewentualnego znaleziska, który w praktyce uniemożliwiłby randomizację pacjentek.

  • Jeżeli dość ciasny węzeł prawdziwy został zauważony, a zdarza się to rzadko, to próbuję jak najdokładniej ocenić w pierwszej kolejności hemodynamikę płodu.
  • W razie braku odchyleń hemodynamicznych oceniam GRUBOŚĆ pępowiny i jej PRZEBIEG MOŻLIWIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI.
    U płodu z CIENKĄ pępowiną (częste wtedy zaburzenia wzrostu, które z pewnością jest dodatkowym czynnikiem ryzyka) dyskutuję hospitalizację, zwłaszcza jeżeli sznur jest jeszcze OWINIĘTY np. wokół kończyny, nie tylko wokół szyi, bo ryzyko zaciśnięcia jest wtedy wyższe. Intuicyjnie podejrzewam, że w przypadku węzła owinięcie pępowiny wokół kończyny może być bardziej niebezpieczne niż wokół szyi lub tułowia, ze względu na większą ruchomość kończyny i większe prawdopodobieństwo pociągania/zaciśnięcia.
  • Zaburzenia wzrostu, małowodzie traktuję jako silny dodatkowy czynnik ryzyka, proponuję hospitalizację
  • Oczywiście postępowanie zależy od wieku ciąży. Od 37 tygodnia skierowałbym do szpitala i założyłbym że Pacjentka odniesie korzyść z indukcji porodu. Przed 28 tygodniem nie zmieniałbym postępowania i zalecił kontrolę ok 30 tyg.
  • Zalecam lepsze nawadnianie, i bardziej wnikliwą obserwację ruchów płodu przez ciężarną i w razie wrażenia rzadszych ruchów i braku reakcji płodu w krótkim czasie na nawodnienie słodkim napojem (wykluczyć cukrzycę) – szybką kontrolę lub hospitalizację.