Cennik naszych usług

Badanie USG genetyczne 11-14 tydzień ciąży z pogłębioną oceną dysmorfologiczną i echokardiograficzną płodu i z oceną ryzyka zesp. Downa wg FMF390 zł
Wczesne badanie USG genetyczne w 10 tygodniu ciąży z oceną anatomii jako kwalifikacja do testu NIPT390 zł
Badanie USG genetyczne 15-18 tydzień ciąży z pogłębioną oceną dysmorfologiczną i echokardiograficzną płodu399 zł
Badanie USG genetyczne 18-40 tydzień ciąży z pogłębioną oceną dysmorfologiczną i echokardiograficzną płodu390 zł
Badanie USG ocena MVP10 zł
Badanie USG ocena AFI20 zł
Badanie USG ocena UA30 zł
Badanie USG ocena MCA40 zł
Badanie USG ocena UtA50 zł
Badanie USG ocena trofii150 zł
Kontrolne, uzupełniające badanie USGod 10 do 300 zł
Konsultacja genetycznaod 100 zł
Test PAPP-A300 zł
Inne testy genetycznena zapytanie
Konsultacyjne badanie USG ciąży w przypadku podejrzenia wad płodu stwierdzonych wcześniej w innym ośrodku690 zł
Obrazowanie 4Ddopłata 60 zł*

*dopłata tylko wtedy, gdy udaje się uzyskać czytelny obraz

Formularz kontaktowy

    Popularne pytania