Lech Dudarewicz - ZnanyLekarz.pl

USG 2D, 3D, 4D - różnice

Podstawowa część badania USG ciąży odbywa się w obrazie dwuwymiarowym (tak zwanej prezentacji B), na którym obserwujemy przekroje wnętrza macicy i zarysy ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych. Jest to najważniejsza część badania, umożliwiająca ocenę wielkości i kształtu różnych części ciała płodu, struktur anatomicznych, łożyska, ilości wód płodowych. Nowszej generacji aparaty USG umożliwiają również ocenę przepływu krwi (badanie dopplerowskie) przez różne naczynia płodu i matki, dostarczającą bardzo ważnych informacji o funkcji serca, łożyska i innych narządów i o dobrostanie płodu.

Czym jest USG 3D?

Zaawansowane aparaty USG umożliwiają trójwymiarową rekonstrukcję obrazu płodu i wnętrza macicy, nawet w czasie rzeczywistym, uwidaczniającą ruchy płodu. Dzięki badaniu trójwymiarowemu: 3D możliwe jest nie tylko uzyskanie pięknego obrazu dziecka zrozumiałego dla obserwującej badanie kobiety ciężarnej, ale również uzyskanie przekrojów anatomicznych niedostępnych w badaniu dwuwymiarowym, ułatwiających rozpoznanie wad wrodzonych.

Czym jest USG 4D?

Tak zwane obrazowanie 4D to obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, umożliwiające obserwację ruchów płodu, pracy serca, dostarczające wielu informacji niedostępnych w badaniach tradycyjnych, dostępne na najnowocześniejszych aparatach. Dzięki temu badaniu łatwiejsze jest uwidocznienie pewnych cech płodu, które mogą świadczyć o różnych chorobach, między innymi genetycznych, ale wymaga to umiejętności, które są w posiadaniu bardzo nielicznych ultrasonografistów specjalizaujących się w zakresie genetyki.

Popularne pytania

Na czym polega USG 3D?

Podczas badania 3D rodzice mogą dostrzec wyraźny kształt dziecka, a także jego twarz. Po badaniu otrzymują płytę CD z obrazem dzidziusia, na którym widać wyraz jego twarzy i sylwetkę. Największą radość obojgu rodzicom daje USG 4D, które umożliwia oglądanie dziecka w czasie rzeczywistym, w formie filmu.

Ile trwa badanie USG 3D?

Ile trwa badanie? Większość badań ultrasonograficznych, do których należą zarówno USG 3D, jak i 4D zwykle trwają maksymalnie 30 minut, jednak zazwyczaj ogranicza się do kilku minut. Nie wymaga ono żadnego przygotowania ze strony pacjenta.

Czym się różni USG 3D od 4D?

Badanie dwuwymiarowe to płaski przekrój, 3D to statyczny obraz w trzech wymiarach, podczas gdy badanie 4D to ruchomy obraz w trójwymiarze (bezpośrednio śledzący – z pewnym opóźnieniem – ruchy dziecka).