Cennik

Cennik usług

UsługaCena (zł)
Standardowe badanie USG ciąży 220
Standardowe badanie USG ciąży do 11 tygodnia ciąży 190
Badanie USG genetyczne 11-14 tydzień ciąży z oceną ryzyka zesp. Downa 290
Test PAPP-A 250
Usg genetyczne 15-18 tydzień ciąży z oceną ryzyka zesp. Downa 280
Usg genetyczne 18-22 tydzień ciąży z oceną ryzyka zesp. Downa
i skriningowym badaniem echokardiograficznym
280
Konsultacyjne badanie USG ciąży w przypadku podejrzenia wad płodu stwierdzonych wcześniej w innym ośrodku 450
Obrazowanie 4D dopłata 60 zł
dopłata tylko wtedy, gdy udaje się uzyskać czytelny obraz
Badanie USG narządu rodnego 220